Tel. 8 37 79 29 85, tel./faks.: 8 37 33 15 90, 79 69 01, el. paštas: kaunas@expo.lt
Artimiausios parodos:
2019.09.26-09.28
2019.09.27-09.29
2019.10.11-10.13
Kviečiame dalyvauti parodose „Rinkis prekę lietuvišką“ ir „Mados pasažas“ spalio 11–13 d. Žalgirio arenoje!

Įvykusios parodos

AGROBALT 2012
2012-05-10 - 2012-05-12
Žalgirio arena, Kaunas
Tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda

PARODA „AGROBALT 2012“  – „SVEIKESNIAM GYVENIMUI!“

19–oji tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt 2012“, įvyks gegužės 10-12 dienomis Kaune.

Paroda „AgroBalt“ yra reikšmingiausia ir didžiausia Baltijos regione tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda. Jos tikslas yra stiprinti žemės ir maisto ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą kaimo vietovėse, užmegzti regioninių žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių bei institucijų kontaktus su kitomis šalimis, atskleisti narystės Europos Sąjungoje poveikio kaimo plėtrai privalumus ir iššūkius.

Tradiciškai parodos struktūra apima tris pagrindines dalis: verslo, vartotojišką ir politinę. Parodos verslo dalyje akcentuojamos smulkiojo ir vidutinio verslo galimybės, tokioms įmonėms skirtos technologijos, alternatyvioji veikla žemės ūkyje, gyvulininkystė, Europos Sąjungos lėšų tikslingo naudojimo galimybės. Vartotojiškoje parodos dalyje akcentuojamas bendravimas su vartotojais, verslo ryšiai, o pagrindinės šios dalies temos – maisto pramonė, kulinarinis paveldas, pakuotės, jų medžiagos, įrengimai, ekologinis ūkininkavimas, kaimo plėtra, veislininkystė, gėlininkystė ir daržininkystė, žemės, sodų, miškų ūkio technika ir kita.

„AgroBalt 2012“ tęs geriausias savo tradicijas ir, kaip kasmet, papildys savo turinį rinkos diktuojamomis aktualijomis. 2012 metais įvyksiančios parodos oficialus šūkis – „Sveikesniam gyvenimui“, norint pabrėžti, kad su maistu glaudžiai susijusi žmonių sveikata, jų gyvenimo kokybė – tai veiksniai, lemiantys darnią valstybės socialinę ir ekonominę plėtrą. Parodoje bus siekiama pristatyti įmones, gaminančias saugius kasdienio vartojimo produktus, taip pat naujausius maisto kokybės tyrimus, naujų maisto gaminių kūrimo technologijas. Taip pat ketinama pristatyti įmones, teikiančias įvairiapuses aktyvaus pažintinio turizmo, tradicinių amatų, prekybos rankdarbiais paslaugas ir įvairias kitas sveikos gyvensenos paslaugų sferos įmones. Būsimojoje parodoje nemažas dėmesys bus skirtas retų (nykstančių) Lietuvos gyvulių ir galvijų pristatymui.

Nuo pat gyvavimo pradžios „AgroBalt“ – ne vien tarptautinė paroda, kurioje vyksta maisto produktų, naujausios įrangos, technikos ir technologijų demonstravimas, bet ir vieta, kurioje susitinka daugelio šalių vyriausybių, oficialių delegacijų atstovai, žemės ūkio specialistai, kur rengiami laikmečio keliamus poreikius atitinkantys politiniai forumai, diskutuojama ir dalijamasi patirtimi susitikimuose, seminaruose, konferencijose.

Lietuvai rengiantis pirmininkavimo Europos Sąjungai laikotarpiui, šiemet ypač svarbiu akcentu taps ES ir užsienio šalių žemės ūkio ministrų forumas tema „Smulkaus ūkininkavimo perspektyva ir globalizacijos iššūkiai“. Lietuvos žemdirbiams ir kaimo bendruomenėms tai bus puiki proga išgirsti atviruose debatuose pasisakančius aukštus ES ir kitų šalių pareigūnus, šią sritį kuruojančius politikus ir mokslininkus.

„AgroBalt“ – viena seniausių ir reikšmingiausių Lietuvos parodų, pradėta rengti 1992 metais. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo tai buvo pirmoji tarptautinė komercinė paroda, kurioje dalyvavo įmonės iš užsienio šalių. Nuo pat pradžių parodos organizavimo darbe kartu su Lietuvos parodų centru LITEXPO ir Vokietijos IFWexpo Gmbh dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Paroda net 14 metų vyko Vilniuje, vėliau persikėlė į regionus su išplėtotu žemės ūkiu – Šiaulius, Kauną, po to vėl sugrįžo į sostinę. Pirmojoje parodoje savo produkciją demonstravo 240 kompanijų iš 14 šalių, vėliau dalyvių skaičius sparčiai didėjo ir 1999 m. parodoje dalyvavo net 728 dalyviai. Parodų dalyvių skaičiui mažėjant visame pasaulyje, šios tendencijos palietė ir „AgroBalt“: paskutinėje 2010 m. parodoje jau dalyvavo 300 dalyvių iš 14 šalių.

Nuo 1997 metų pasikeitė parodos dalyvių sudėtis. Ilgą laiką paroda, vaidinusi tik tarpininko tarp Rytų ir Vakarų rinkų vaidmenį, tapo lygiaverčiu partneriu abiems pusėms. Po truputį kasmet augęs dalyvių iš Baltijos regiono ir NVS šalių skaičius, 1997 m. jau beveik prilygo užsienio firmų skaičiui. Tam reikšmės turėjo ir visą parodos gyvavimo laiką jai rodytas Baltijos šalių vyriausybių dėmesys. Nuo pat „AgroBalt“ gyvavimo pradžios Lietuvos bendrovių, ypač žemės ūkio technikos gamintojų bei smulkaus ir vidutinio verslo atstovų dalyvavimą parodoje rėmė ir teberemia Lietuvos Respublikos vyriausybė.

Nuo 1995 metų rengiamas „AgroBalt“ eksponatų konkursas, kurio nugalėtojai apdovanojami prestižiniais parodos aukso medaliais ir diplomais. Jo tikslas – skatinti žemės ūkio produkcijos, maisto prekių kokybę, spartinti žemės ūkio ir maisto pramonės plėtrą. Tai prestižinis apdovanojimas, kurį pelno tik patys kokybiškiausi gaminiai. Iki 2004 m. jame dalyvavo tik Baltijos šalių atstovai, tačiau Lietuvai tapus ES nare, konkursui jau galėjo būti teikiami visų parodos dalyvių eksponatai. „AgroBalt 2012“ taip pat bus rengiamas eksponatų konkursas, kurio metu bus išrinkti ir medaliais bei diplomais apdovanoti geriausi maisto produktai, žemės ūkio technikos gamintojai bei veislinių gyvulių augintojai. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti parodos atidarymo dieną.


PARODOS AGROBALT 2012 TIKSLAI

1. Skatinti verslo plėtrą, pateikiant saugų ir sveiką maistą vartotojui.

2. Didinti Lietuvos gyventojų galimybes dalyvauti nacionaliniame ir tarptautiniame žemės

ūkio plėtros procese.

3. Užmegzti regioninių žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių bei institucijų ryšius su

kitomis šalimis.

4. Atskleisti narystės Europos Sąjungoje poveikio regionų plėtrai privalumus ir iššūkius.

5. Stiprinti parodoje dalyvaujančių šalių politikų bendradarbiavimą, sprendžiant aktualias

Lietuvai ir Europai žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros problemas.

6. Stiprinti mokslo ir technologijų naujienų bei praktinio ūkininkavimo gerojo patyrimo

sklaidą.

7. Stiprinti regioninį bendradarbiavimą.


PARODOS AGROBALT 2012 TEMOS

Sveikesniam gyvenimui – sveikas ir saugus maistas:

- ekologiniai produktai;

- išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai;

- tautinio paveldo produktai;

- žalias maistas;

- maisto sauga ir kokybė, veterinarija, fitosanitarija.

Agroverslo galimybės:

- maisto produktų ir gėrimų gamyba;

- gyvulininkystė;

- pašarų gamyba;

- augalininkystė;

- sodininkystė;

- daržininkystė;

- sėklos, sėklininkystė;

- agrochemija;

- žuvininkystė;

- bitininkystė;

- žemės ūkio produktų pirminis apdorojimas ir sandėliavimas;

- tiesioginiai pardavimai;

- miškininkystė, medienos perdirbimas;

- alternatyvūs verslai.

Aktyvus pažintinis turizmas:

- turizmas kaime;

- kulinarijos ir tradicinių amatų pažinimas bei sklaida;

- kultūrinis paveldas ir tradicijos;

- viešbučiai ir visuomeninis maitinimas.

Žemės ūkio ir maisto pramonės įranga:

- įrengimai augalininkystės ir gyvulininkystės produktų perdirbimui;

- pakuočių įranga;

- smulkūs įrengimai kepykloms ir konditerijos pramonei;

- gėrimų technologijos ir pilstymo įrenginiai;

- šaldymo, transportavimo, sandėliavimo įranga.

Žemės ūkio ir maisto pramonės technologijos:

- technologijos smulkiam ir vidutiniam verslui;

- žemės ūkio ir maisto pramonės technologijos;

- žemės ūkio ir maisto pramonės pasiekimai.

Bioenergetika

Veislinė gyvulininkystė

Žemės ūkio technika